Přejít na obsah
Žáci a rodiče

Základní informace o studiu

Výuka v Základní umělecké škole Mšeno probíhá nepřerušovaně již od roku 1961 (do roku 1991 LŠU). Škola vznikla jako čtyřoborová, viz Historie a současnost školy, v posledních letech se zde vyučují dva obory, výtvarný a hudební. Výuku v naší škole zajišťují učitelé, kteří splňují požadavky MŠMT. Mezi absolventy máme i takové, kteří postoupili na vyšší umělecké školy. Pochopitelně, ne každý žák má předpoklady stát se aktivním umělcem. Hlavním předpokladem základního uměleckého školství je však idea, že s každým žákem se musí pracovat tak, aby mohl ve svých patnácti letech věku uvažovat o dalším rozvíjení svého talentu na střední umělecké škole.

Ke zjištění, zda vůbec je co rozvíjet, slouží talentové zkoušky. Do výtvarného oboru z fantazijní kresby, studijní kresby a modelování. Do hudebního oboru z vytleskání určeného rytmu a ze zpěvu několika národních písní.

Přípravné studium trvá v obou oborech dva roky, zpravidla od 5 do 7 let věku žáka. Pak navazuje základní studium I. stupně do 15 let věku žáka.

Výuka ve výtvarném oboru probíhá kolektivně 1x týdně v tříhodinovém bloku (3x 45 min.).

Výuka v hudebním oboru probíhá 1x týdně individuálně na zvolený nástroj v rozsahu jedné vyučovací hodiny a 1x týdně kolektivně v předmětu Reflexe a recepce hudby (dříve Hudební nauka), též v rozsahu jedné vyučovací hodiny. Předmět RRH je povinný. 

Od školního roku 2012-2013 se vyučuje podle ŠVP, jenž vznikl podle směrnic MŠMT. Při tvorbě ŠVP jsme se snažili přizpůsobit učební osnovy a metodiku výuky jednak současnému trendu v uměleckém školství a jednak regionálním potřebám, viz dokumenty.

Školní kalendář

 
je výběrem nejlepších prací za uplynulý rok. 
Podívejte se.

Používáme informační systém IZUŠ
logo19-bila