Přejít na obsah
 < Škola
Obory

ZUŠ Mšeno poskytuje základy uměleckého vzdělání ve dvou oborech:

Výtvarný obor          

nabízí komplexní studium výtvarného vnímání a vyjadřování, což umožňuje žákovi ucelený rozvoj jeho osobnosti a vztah ke kulturním hodnotám i uměleckým dílům. Žák poznává nové materiály, nástroje a následně si osvojuje výtvarné techniky, postupy a patřičné dovednosti pro vlastní tvorbu. Realizujeme též exkurze, workshopy, výstavy a přehlídky.

Hudební obor

nabízí komplexní studium hudebního vnímání a vyjadřování, prostřednictvím zvoleného hudebního nástroje a přednáškové výuky, jež zahrnuje hudební teorii, historii a estetiku. Hudební představivost žáků obohacují také časté výjezdy na divadelní představení a koncerty do Prahy.

 

 

Oba umělecké obory prezentují dosažené výsledky žáků na výstavách a koncertech. Na mnohých projektech úzce spolupracují.

Školní kalendář

 
je výběrem nejlepších prací za uplynulý rok. 
Podívejte se.

Používáme informační systém IZUŠ
logo19-bila