Přejít na obsah
 < Škola
 < Obory
Hudební obor

Hudební obor

Klavír, elektronické klávesové nástroje, zobcové flétny (sopránová, altová, tenorová, basová), příčná flétna, housle, viola, lesní roh, trubka, trombón, euphonium, souborová hra, sólový zpěv, sborový zpěv

Hudební obor ZUŠ přijímá ke studiu nové žáky od předškolního věku.

V současné době jej navštěvuje přibližně 90 žáků.

Vyučované předměty:

Individuální výuka - jedna vyučovací hodina týdně 

Hra na klávesové nástroje:

hra na klavír

Hra na dechové nástroje:
hra na zobcovou flétnu (sopránová, altová, tenorová basová), hra na příčnou flétnu, hra na lesní roh, hra na trubku, hra na trombón, hra na euphonium

Hra na smyčcové nástroje:
hra na housle a hra na violu
Sólový zpěv

Kolektivní výuka probíhá týdně ve dvou vyučovacích hodinách (1:30 h).
Reflexe a recepce hudby

Výuka hudebního oboru probíhá ve Mšeně a na pobočce v Byšicích.

Studium hudebního oboru se člení na:

Přípravné studium - žáci předškolního věku a žáci 1. a 2. tříd ZŠ
Základní studium I. stupně ZUŠ - žáci 3. až 9. tříd ZŠ
Základní studium II. stupně ZUŠ - studenti SŠ

Vyučující hudebního oboru: PhDr. Josef Šebesta Ph.D., Jiří Korynta DiS., BcA. Pavel Šebesta. 

 

Školní kalendář

 
je výběrem nejlepších prací za uplynulý rok. 
Podívejte se.

Používáme informační systém IZUŠ
logo19-bila