Přejít na obsah
 < Škola
Historie a současnost školy

Historie a současnost školy

Umělecké školství je tradiční kapitolou české kulturní historie. V průběhu 19. století reflektujeme řadu soukromých hudebních škol, které provozovali především vysloužilci vojenských hudeb. Díky propracované školské strategii první československé republiky vznikaly státní i soukromé výukové objekty, jež se nazývaly hudební nebo výtvarné ústavy. Tento koncept převzala i Československá lidově demokratická republika po roce 1848, ústavy však byly přejmenovány na hudební nebo výtvarné školy. Školy dostaly jednotný organizační řád i jednotné vyučovací osnovy. 10. června 1961 byly vyhláškou č. 48 Ministerstva školství zřízeny lidové školy umění (LŠU), 1. září 1991 byly pak lidové školy umění transformovány na základní umělecké školy (ZUŠ) a ty se staly nedílnou součástí našeho uměleckého vzdělávání.

 ZUŠ Mšeno v datech:
1961
, 1. listopadu 1961 zřízena LŠU Mšeno. Tři třídy výtvarného oboru, dvě třídy literárně 
dramatického oboru. Ředitel František Med.
1962, LŠU Mšeno v budově 326 u nádraží. Od 12. března 1962 ředitel Oldřich Lušovský (do
roku 1974). Od 1. září také hudební a taneční obor.
1965, k 5. dubnu má škola celkem 207 žáků v následujících oborech: výtvarný, hudební, 
literárně-dramatický a taneční. Pedagogický sbor v roce 1965, výtvarný obor: Oldřich Lušovský, Jitka Trčková, Josef Císařovský, Josef Raban, hudební obor: Antonín Kubálek, Ildigo Kubálková, Václav Kopejsko, taneční obor: Věra Pernicová, Eva Mědílková, literárně-dramatický obor:  František Kautman, Josef Kohout. LŠU Mšeno je organizací MNV ve Mšeně, metodicky je řízena odborem školství a kultury SKNV a ONV.
1968, výtvarný obor 128 žáků, hudební obor 45 žáků, taneční obor 42 žáků, literárně-dramatický obor 12 žáků.
1971, obor výtvarný a hudební, ostatní obory byly zrušeny. Pedagogický sbor, výtvarný obor: Oldřich Lušovský, Eva Hájková, Josef Císařovský, hudební obor: Hana Petráková, Ludmila Frutes, Zdeněk Mareš. Pobočky: Lobeč, Nebužely, Mělnické Vtelno, Řepín.
1972, od 2. února je ředitel Lušovský v invalidním důchodu, zastupuje jej Helena Lušovská. Výtvarný obor 139 žáků, hudební obor 59 žáků, otevřen i taneční obor 28 žáků. Pedagogický sbor, výtvarný obor: Oldřich Lušovský, Eva Hájková, Josef Císařovský, hudební obor: Hana Petráková, Ludmila Frutes.
1974, od 1. září prozatímně pověřen vedením školy Pavel Dvořák, za nemocného Oldřicha  Lušovského.
1. prosince (?) jmenován Pavel Dvořák do funkce ředitele LŠU Mšeno (do roku 2010). Výtvarný obor 220 žáků, hudební obor 45 žáků. Protokol o školní inspekci z 23. června 1975 konstatuje, že budova LŠU ve Mšeně je nevyhovující z důvodů: WC, osvětlení, netěsnících oken a z důvodu nedostatečného topení.  
1977, pobočky: Řepín, Mělnické Vtelno, Nebužely, Byšice, Pšovka.
1981, výtvarný obor 339 žáků, hudební obor 53 žáků.
1983, celkem 402 žáků, výtvarný obor 355, hudební obor 47 žáků.
1985, výtvarný obor 368 žáků, hudební obor 19 žáků.
1986, výtvarný obor 331 žáků, hudební obor 14 žáků (9 ve Mšeně, 5 v Klích, jediným  vyučujícím HO je 78letý důchodce Rudolf Čech).

Umělecká historie školy v datech: 
1965
Účast výtvarného oboru na Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice.
1982
Na škole byl natočen filmový týdeník Malí mistři, 1982/6;                                                    
Česká pošta vydala poštovní známku Zdeny Houžvicové, pedagogický garant Pavel Dvořák;
Hlavní ceny na Shankarově soutěži v Indii, návštěva indického velvyslance.
1998
Mistr Theodorik, dětské inspirace, výstava v NG Praha, Jiřský klášter, Kolín nad Rýnem;
ZOH NAGANO, pět žáků školy získalo cenu Mezinárodního Olympijského výboru, diplom podepsal předseda MOV, Juan Antonio Samaranch, pedagogický garant Pavel Dvořák a Iva Maňásková.
2001
Výstava Mšenské pohledy. 
2002
Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice, medaile za kolekci;
Krajské kolo soutěže výtvarných oborů Základních uměleckých škol, Kolín, postup do národního kola.
2003
Mezinárodní dětská výstava Lidice, hlavní cena výstavy za keramický objekt s názvem Kašna, pedagogický garant Iva Maňásková.
2004
Mezinárodní dětská výstava Lidice, medaile za kolektivní práci.
2005
Krajské kolo soutěže výtvarných oborů ZUŠ, Kolín;
Bambiriáda, na křídlech dětské fantazie;
Děti Labe, Kinder der Elbe;
Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice, medaile za kolektivní práci, pedagogický garant Hana Menclová;
Teheránská cena, 4 medaile a 9 čestných uznání.
2006
Děti Labe, Kinder der Elbe;
700 let města Mšena, Dny evropského kulturního dědictví;
Mladá Jihlava 2006, celostátní soutěž, návrh poštovní známky;
Dny Evropského kulturního dědictví, učitelé versus žáci.
2007
Děti Labe, Kinder der Elbe.
2008
Hudební motivy na počest Josefa Ferdinanda Norberta Segera 1716-1782;
Světová výstava poštovních známek Praga 2008;
Děti Labe, Kinder der Elbe;
Malíři Mšenska;
Malíři Mělnicka, Josef Lír a Otakar Nejedlý;
Na Kokořínsko s párou;
2009
Keltové ve středních Čechách, Regionální Muzeum Mělník;
Děti Labe, Kinder der Elbe, dětská pošta Labe, lahve;
Malíři Mělnicka, obrazy na zámku Mělník a Nelahozeves;
Slovenský večer, Mšeno;
Na Kokořínsko s párou, 50 let Základní umělecké školy Mšeno.     
2010 do 30. června
Klenoty královských věnných měst, pohlednice;                    
Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice, medaile za dřevěnou plastiku brouka, pedagogický garant Mgr. Č. Hlavatý;            
Galerijní projekt Sovovy mlýny, setkání s Medou Mládkovou; 
Kutná Hora, výstava Světlo.
Pocta Augustinu Heřmanovi, plastika a grafika, radnice Mšeno,
viz samostatný článek:
Co víme o mšenském rodákovi Augustinu Heřmanovi?   

Školní kalendář

 
je výběrem nejlepších prací za uplynulý rok. 
Podívejte se.

Používáme informační systém IZUŠ
logo19-bila