Přejít na obsah
 < Škola
Přátelé ZUŠ Mšeno

Přátelé ZUŠ Mšeno

Dne 18. května 2016 byl Městským soudem v Praze, v oddílu L, vložce číslo 10602,  vymazán název bývalé organizace Přátelé Základní umělecké školy ve Mšeně, a podle znění nového občanského zákoníku byl zaregistrován název Přátelé Základní umělecké školy ve Mšeně, z. s. (zapsaný spolek). Současně byly zaregistrovány nové stanovy spolku, z nichž je patrné, že účelem spolku je spoluvytváření podmínek, jež jsou důležité pro udržení kontinuity a rozvoje základního uměleckého vzdělávání v regionu, stejně jako prezentace jeho výsledků.

Název nejvyššího orgánu: Valná hromada.
Statutární orgán: PhDr. Josef Šebesta, Ph.D.
Datum narození: 30. srpna 1953.
Bydliště: Mělnická Vrutice 51, 277 31.
Den vzniku funkce: 11. května 2016.
Den vzniku členství: Dnem nabytí právní moci.

Základní cíle spolku:
1. spolupráce s rodiči žáků a ostatní veřejností,
2. podpora žáků ze sociálně znevýhodněných rodin,
3. podpora žáků, jež významně reprezentují školu na veřejnosti (výstavy, koncerty, soutěže),
4. podpora mimořádně nadaných žáků,
5. podpora činností, jež propagují školu (vydávání školního kalendáře, plakáty),
6. spolupořádání akcí ZUŠ (zájezdy, výstavy, koncerty, workshopy),
7. hledání nových finančních zdrojů na plnění cílů spolku.

Podrobnosti, viz Přátelé základní umělecké školy ve Mšeně, z. s., Stanovy.

Kalendář k nahlédnutí zde:
                                             
                                            
                                             
                                     
                                         
                                 

                     

Školní kalendář

 
je výběrem nejlepších prací za uplynulý rok. 
Podívejte se.

Používáme informační systém IZUŠ
logo19-bila