Přejít na obsah
 < Škola
 < Obory
Výtvarný obor

Výtvarný obor

Kresba, malba, grafika, modelování.

Výtvarný obor ZUŠ přijímá ke studiu nové žáky od předškolního věku.

V současné době jej navštěvuje 307 žáků.

Vyučované předměty:

Plošná tvorba (kresba, malba, grafika), prostorová tvorba (modelování), objektová a akční tvorba, výtvarná kultura.
Skupinová výuka probíhá jedenkrát týdně v délce jedné a půl vyučovací hodiny (1:10h) pro přípravné studium a ve třech vyučovacích hodinách (2:15 h) pro základní studium. Vyučuje se ve čtyřech atelierech: Mšeno, Mělník-Fügnerova, Mlazice a Byšice. Každý ateliér je plně vybaven výtvarnými pomůckami a keramickou pecí.

Studium výtvarného oboru se člení na:
Přípravné studium (PVV) - žáci předškolního věku a žáci 1. a 2. tříd ZŠ
Základní studium I. stupně ZUŠ (7 ročníků) - žáci 3. až 9. tříd ZŠ
Základní studium II. stupně ZUŠ (4 ročníky) - studenti SŠ
Rozšířené studium: I. a II. stupeň ZUŠ - podmínkou je současně základní studium

Vyučující výtvarného oboru: Mgr. Čeněk Hlavatý, Mgr. Štěpánka Hlavatá, Monika Chmelařová, Mgr. Aida Líhová - Legnerová.

Školní kalendář

 
je výběrem nejlepších prací za uplynulý rok. 
Podívejte se.

Používáme informační systém IZUŠ
logo19-bila