Přejít na obsah
Ukončení studia

Ukončení studia

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Ukončení studia I.a II. stupně je završeno vykonáním závěrečné zkoušky (absolventský koncert, výstava).

Žák přestává být žákem školy:
a) nevykonal-li závěrečnou zkoušku nebo byl celkově hodnocen stupněm neprospěl
b) v případě vyloučení ze školy ( viz. §31 Školského zákona )
c) požádá-li o to písemně zákonný zástupce žáka - odhláška zde
d) v případě neuhrazení úplaty za vzdělávání ve stanoveném termínu  

                                                                                                       

Školní kalendář

 
je výběrem nejlepších prací za uplynulý rok. 
Podívejte se.

Používáme informační systém IZUŠ
logo19-bila