Přejít na obsah
 < Škola
 < Pobočky
Pobočka Mšeno

Pobočka Mšeno

Nádražní 326, 277 35 Mšeno

Hlavní budova ZUŠ ve Mšeně se nachází v blízkosti vlakovéhoHálova restaurace 1905, foto archiv Jiří Říha nádraží. Její historie sahá do roku 1906 (původně Hálova restaurace).Ke škole přináleží velká zahrada využívaná při výuce, při realizaci projektů a akcí školy. Vyučuje se zde výtvarný a hudební obor.

Vyučující výtvarného oboru Mgr. Čeněk Hlavatý.

Zázemí výtvarného oboru v této budově tvoří ateliéry, keramická dílna, grafická dílna a kovárna, vše plně vybavené výtvarným materiálem. Pro potřeby výuky jsou zde i PC, kopírky, keramické pece, grafické lisy. K výtvarné práci a výstavám využíváme též velkou školní zahradu. Výuka zde probíhá od pondělí do soboty. 

Vyučující hudebního oboru – PhDr. Josef Šebesta, Ph.D., Jiří Korynta DiS,
                                              BcA. Pavel Šebesta, Karel Horňák 

Stěžejním prostorem pro hudební obor v této budově je velký koncertní sál s koncertním křídlem.Pro individuální výuku se využívají další dvě učebny. V létě se vyučuje i na školní zahradě. Výuka zde probíhá od pondělí do pátku.
                                                                                                   
 

Školní kalendář

 
je výběrem nejlepších prací za uplynulý rok. 
Podívejte se.

Používáme informační systém IZUŠ
logo19-bila