Přejít na obsah
 < Škola
 < Kontakty
Životopis ŠJ

PhDr. Josef Šebesta, Ph.D.

Studium
Pražská konzervatoř 1968-74; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1997-2002; doktorské studium 2002-2005, Obecná teorie a dějiny umění a kultury, Hudební věda.

Zaměstnání
Divadlo J. K. Tyla v Plzni 1976-1977; Hudba Hradní stráže a Policie ČR, sólista na pozoun, od 1. září 1978 do 30. dubna 2004; ZUŠ Mšeno, vedoucí hudebního oboru, od roku 2010 dosud.

Umělecké aktivity
1. místo na interpretační soutěži v Kraslicích 1972; laureát mezinárodní interpretační soutěže Pražské jaro 1974; laureát Paříž 1974; laureát Ženeva 1975; umělecký vedoucí a zakladatel souboru Brass Septet of Prague Castle, tři CD, Panton 1995, Multisonic 1996, 1997; zakladatel a umělecký vedoucí vokálního souboru Madrigal Praha, koncertní sólová a souborová činnost téměř po celém světě, Izrael, Jordánsko, Sýrie, Rusko, USA, Čína, Evropa; Dramaturgická činnost pro Mezinárodní hudební festival Pražské jaro; pro Hudbu Hradní stráže a policie ČR, 2010 - dodnes.

Pedagogická činnost
Ústav hudební vědy Masarykovy univerzity v Brně, vedoucí historického semináře, vedoucí diplomových prací, 2005 - 2008; Akademie staré hudby, Týnská škola Univerzity Karlovy v Praze, 2006 - 2007.

Vědecká činnost
Organizátor mezinárodních vědeckých konferencí:
a)    Nové poznatky o starší české hudbě, Praha 2002.
b)    Philippe de Monte a jeho doba, Praha 2003.
c)    Vojenská hudba v kultuře českých zemí, Praha 2005.
d)    Hudba české renesance v evropském kontextu, Praha 2006.
e)    Jak psát o hudební historii, Praha 2006.
f)     Po stopách Kryštofa Haranta, Praha 2007.

Vědecký výzkum
a)    Madrigaly na dvoře Rudolfa II. v Praze (1583-1612).
b)    Luteránská hudba v Čechách.
c)     Rekonstrukce augsburské liturgie podle dochovaných pramenů.
d)    Slovanští studenti na pražské konservatoři.
e)    Vojenská hudba v dějinách a kultuře českých zemí.
f)     Písňové sbírky v 19. století.
g)    Gustav Mahler

Aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích ve Vídni, Lipsku, Regensburgu, Bratislavě, Lvově, Bělehradě, Lublani.

Publikační činnost
Katalogizace a soupis notové sbírky na kůru chrámu Panny Marie před Týnem, na Starém městě pražském, 960 hudebnin, Praha 2001; spoluautor 43 vědeckých publikací, mnohé z nich vyšly anglicky a německy; publicistická činnost pro časopis Harmonie, 46 článků, mnohé z nich vyšly v britské a francouzské Harmonii.

Společenské aktivity
Česká společnost pro hudební vědu, člen od roku 2002; Společnost pro dějiny Němců v Čechách, člen od roku 2004; Česká společnost pro dechovou hudbu, člen od roku 2012; Komise pro kulturu a cestovní ruch ve Mšeně, člen od roku 2012; hlasový poradce a sólista smíšeného pěveckého sboru Intermezzo Mšeno

Internetové odkazy
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&id=1002923
http://www.flickr.com/photos/prague-spring/sets/72157613758998184/
http://www.muzikus.cz/autori/Josef-Sebesta/?&gl%5B4640%5D=10&gl[4640]=0#mid4640  
http://www.cduniverse.com/search/xx/music/artist/Brass+Septet+of+Prague+Castle/a/albums.htm 

Školní kalendář

 
je výběrem nejlepších prací za uplynulý rok. 
Podívejte se.

Používáme informační systém IZUŠ
logo19-bila