Přejít na obsah
 < Škola
 < Kontakty
Životopis KJ

Jiří Korynta, DiS.


Pochází z hudební rodiny, na hudební nástroje hraje od 3 let, později si přibíral další nástroje (klavír, trubku, klarinet, violoncello atd.), až jich bylo tolik, že se mu podařilo v 15 letech vytvořit zápis do Guinessovy knihy rekordů tím, že během hodiny předvedl hru na 34 hudebních nástrojů. Jeho rodiče i oba sourozenci jsou rovněž známými profesionálními hudebníky.

Většinu hudebních nástrojů absolvoval druhým cyklem ZUŠ, na Pražské konzervatoři vystudoval bicí nástroje a dirigování, na Konzervatoři Jaroslava Ježka vystudoval housle a violu.

Kromě toho získal ve hře na většinu hudebních nástrojů velikou praxi jako hráč četných studentských a profesionálních orchestrů (Česká filharmonie, FOK, Plzeňská filharmonie, Pražský studentský orchestr, Kühnův dětský sbor, Magnum Jazz Big Band, dechový orchestr Pralinka, různá uskupení komorní a symfonické hudby).

Každoročně se zúčastňoval mezinárodních kursů komorní hudby, s různými orchestry navštívil celkem 17 zemí a zúčastnil se mnoha mezinárodních soutěží (například s Pražským studentským orchestrem – mnohonásobným absolutním vítězem mezinárodní soutěže studentských orchestrů v belgickém Nerpeltu).

V roce 2004 založil svůj vlastní osmdesátičlenný symfonický orchestr – Pražský filmový orchestr, který se systematicky dlouhodobě úspěšně věnuje interpretaci filmové hudby současné kinematografie. Zde působí nejen jako šéfdirigent, ale také jako fundovaný pedagog, pod jehož taktovkou získávají členové tohoto poloprofesionálního orchestru neocenitelnou praxi. S tímto orchestrem rovněž získal dvakrát první místo v mezinárodní soutěži Young Prague.

Kromě zkušeností s vedením orchestru získal za téměř deset let intenzívního působení za dirigentským pultem rovněž i cenné zkušenosti jako pedagog. Uplatnil i své mimořádné znalosti z teorie a dějin hudby. Často vystupuje i v menších komorních uskupeních či jako sólista. Je rovněž hudebním skladatelem, napsal několik skladeb pro symfonický orchestr.

Rád a trpělivě pracuje s dětmi. Své pedagogické a interpretační zkušenosti by rád předal dalším generacím.

Školní kalendář

 
je výběrem nejlepších prací za uplynulý rok. 
Podívejte se.

Používáme informační systém IZUŠ
logo19-bila