Přejít na obsah
 < Škola
Dětská pěvecká soutěž Josefa Křičky 2023 se koná!

Dětská pěvecká soutěž Josefa Křičky 2023 se koná!

25.03.2023, 10:00
ZUŠ Mšeno

Šestý ročník dětské pěvecké soutěže k poctě Josefa Křičky, pro děti od 9 do 12 let

Kricka_logo Josef Křička se narodil 4. listopadu 1888 a do českých      kulturních dějin vstoupil jako spoluautor publikace (společně s Ferdinandem Krchem) Dítě a hudba, Praha 1917, 1920, a jako jeden z prvních československých skladatelů, již se zaměřovali na komponování skladeb pro děti.
Josef Křička je současně spoluautorem prvních osnov předmětu hudební výchova československého základního školství po roce 1918, v Československém rozhlase vedl vysílání pořadů pro děti, v nichž vyprávěl o hudbě, hrál na klavír a doprovázel dětské pěvce.

Po německé okupaci v roce 1939 se aktivně zapojil do partyzánského odboje v okolí Mšena a Mělníka. Za tuto činnost mu v květnu 1965 prezident republiky udělil Pamětní medaili k 20. výročí osvobození. Josef Křička zemřel 25. března 1969, pochován je ve Mšeně.

Základní umělecká škola Mšeno, s finanční pomocí města Mšena organizuje 6. ročník dětské pěvecké soutěže k poctě Josefa Křičky. Soutěž je vypsána pro věkovou kategorii 9-12 let. Soutěžící musí věku 9 let dosáhnout nejpozději v den konání soutěže. Soutěž se koná v koncertním sále Základní umělecké školy Mšeno, Nádražní 326, Mšeno, v sobotu 25. března 2023.

Vstupní poplatek za každého soutěžícího je 200 Kč. (Úhrada na základě faktury vystavené po soutěži.) 

Podmínky:
Soutěžící přednesou tři písně:
1. píseň 18. - 19. století, například Wolfgang Amadeus Mozart, Jakub Jan Ryba, Karel Bendl.
2. píseň z tvorby pro děti českých autorů 20. století, například Josef Křička, Jaroslav Křička, Bohuslav Martinů, Petr Eben.
3.lidová píseň v umělecké úpravě, například Ferdinand Sládek, Václav Trojan, Leoš Janáček, Vítězslav Novák.

Časový harmonogram soutěže:
10:00 – položení květin u hrobu Josefa Křičky na hřbitově ve Mšeně,
11:00 – rozezpívání,
12:00 – zahájení soutěže.

Porota bude mít šest členů, účast přislíbili:
- František Zahradníček, sólista opery Národního divadla v Praze – předseda,
- Daniela Štěpánová, vedoucí pěveckého oddělení Konzervatoře Jana Deyla v Praze,
- Pavel Kloub, ředitel ZUŠ Praha 2,
- Alena Tichá, učitelka sólového zpěvu v ZUŠ Praha 10,
- Barbora Klozová – Velehradská, pěvecké oddělení Konzervatoře jana Deyla v Praze,
- Plk. Václav Blahunek, šéfdirigent Hudby Hradní stráže a Policie ČR.

Ceny:
1. cena: 3000 Kč
2. cena: 2000 Kč
3. cena: 1000 Kč
a tři čestná uznání, dále umělecké předměty ze sklářské hutě Jiřího Pačinka, kovářské dílny nebo keramického ateliéru výtvarného oboru ZUŠ Mšeno. Zvláštní cenu ve výši 2000 Kč za nejlepší interpretaci české lidové písně vypisuje zapsaný spolek Přátelé ZUŠ Mšeno.

Přihláška zde:DPS J K prihlaska 2023.pdf
Přihlášky zasílejte na adresu sebesta@zusmseno.cz, uzávěrka je v pátek 10. března 2023.

PhDr. Josef Šebesta, Ph.D., tel. 775 277 918, sebesta@zusmseno.cz

 

 

Školní noviny

» Žádné aktuality nebyly nalezeny.

Školní kalendář

 
je výběrem nejlepších prací za uplynulý rok. 
Podívejte se.

Používáme informační systém IZUŠ
logo19-bila