Přejít na obsah
ZUŠ Mšeno postupuje do krajského kola

ZUŠ Mšeno postupuje do krajského kola

V pondělí 25. ledna se v koncertním sále ZUŠ Mšeno konalo okresní kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře na elektronické klávesové nástroje. Vyhlašovatelem i donátorem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

V čase od 14 do 17 hodin vystoupilo před odbornou porotou celkem jedenáct soutěžících: čtyři z domovské ZUŠ Mšeno, čtyři ze ZUŠ Mělník a tři ze ZUŠ Kralupy. Soutěžní repertoár každého soutěžícího zahrnoval široké spektrum dovedností při ovládání elektronických kláves, od klavírní techniky po složité programování rytmů a harmonií.

Předsedou poroty byl uznávaný jazzový klavírista ing. Radim Linhart. V pětičlenné porotě se dále sešli všichni vyučující elektronických kláves ze zmíněných ZUŠek s tím, že učitelům nebylo dovoleno bodovat své žáky. Součet bodů se pak dělil počtem hodnotitelů. Průměrná známka určovala pořadí.

Podle propozic MŠMT musil soutěžící, jenž chtěl dosáhnout na první místo a tedy na postup do krajského kola, získat nejméně 21 bodů z 25 možných. To se podařilo pouze třem z jedenácti. Dva z nich: Sandra Křížová a Eva Vondráčková studují hru na elektronické klávesové nástroje v ZUŠ Mělník, Kateřina Sochorová, jež zvítězila v nejmladší věkové kategorii, studuje v ZUŠ Mšeno ve třídě Karla Horňáka.

Za tímto úspěchem je možné nalézt především úsilí a zaujetí učitelovo, které se posléze přenáší i na jeho žáky. Karlu Horňákovi i jeho žákům vyjadřujeme poděkování za vynikající reprezentaci Základní umělecké školy Mšeno, a to nejen Kateřině Sochorové.

I další mšenští účastníci soutěže: Kateřina Redrová, Jan Homolka a Štěpán Hladký, podali velmi dobré výkony a ve svých věkových kategoriích obsadili druhá místa. Přejeme Kateřině Sochorové hodně štěstí a obohacujících zkušeností v krajském kole, jež se koná v úterý 22. března v ZUŠ Kralupy.


Dr. Josef Šebesta, vedoucí hudebního oboru ZUŠ Mšeno

 

Výsledková listina okresního kola

soutěže MŠMT ve hře na EKN

 pondělí 25. ledna 2016, sál ZUŠ Mšeno, 14.00 hodin


Porota pracovala ve složení: Radim Linhart – předseda, Ladislav Starý – ZUŠ Mělník, Andrej Moroz – ZUŠ Kralupy, Pavel Šebesta, Karel Horňák – ZUŠ Mšeno a rozhodla takto:

1. místo
příjmení a jméno             ZUŠ                       kategorie     bodový průměr

Křížová Sandra              Mělník                         6.                      23,0
Sochorová Kateřina     Mšeno                        1.                      21,7
Vondráčková Eva           Mělník                         7.                      21,7

Tyto žákyně postupují do krajského kola, které se uskuteční 22. 3. 2016 v Kralupech nad Vltavou.

2. místo
Redrová Kateřina            Mšeno                        1.                      19,7
Hladký Štěpán                Mšeno                         3.                      19,7
Červenka Tomáš             Mělník                        8.                      19,7
Veltruská Tereza             Mělník                        9.                      19,7
Baslová Barbora              Kralupy                      4.                      19,2
Homolka Jan                   Mšeno                        2.                      18,2

3. místo
Verner Stanislav              Kralupy                      7.                      17,5

Zeman Matěj                   Kralupy                      6.                      (14,5)
Tento soutěžící byl diskvalifikován za nedodržení časového limitu.


Mšeno 25. 1. 2016                dr. Josef Šebesta, v. r., tajemník poroty

Publikováno dne: 27.01.2016

Školní kalendář

 
je výběrem nejlepších prací za uplynulý rok. 
Podívejte se.

Používáme informační systém IZUŠ
logo19-bila