Přejít na obsah
Poděkování rodičům a žákům

Poděkování rodičům a žákům

Rubrika: Ostatní akce

Vážení rodiče, přátelé Základní umělecké školy Mšeno,

všichni jsme se ocitli v tíživé situaci, vyvolané smrtící pandemií. Důsledkem jsou zavřené školy, výuka na dálku skrze internetové programy, zmrazené osobní vztahy. To vše klade velké nároky na fyzickou i psychickou kondici nás učitelů, když hledáme cesty k žákům, abychom smysluplně naplnili naše poslání, jímž je jejich umělecká vzdělanost, projevující se kreativitou v myšlení a v činech, především skrze zodpovědnost sama k sobě, ať dospělého nebo dětského umělce. Důkazem toho, že se nám daří tyto cesty nalézat a své žáky oslovovat a inspirovat, jsou vaše dopisy, v nichž vyjadřujete podporu, uznání, soudržnost s námi. Zplna si vaši podporu uvědomujeme, vážíme si jí a děkujeme za ni. Denně dostáváme množství takových dopisů, jež nám dávají sílu a odhodlání do další práce. Je jisté, že se za čas vrátíme k bezprostředním osobním vztahům, jež nejlépe rozvíjejí inspirace mezi učitelem a žákem, i když zřejmě v trochu jiném společenském prostředí, s trochu jiným měřítkem hodnot, než na jaký jsme byli ještě nedávno zvyklí. O to více musíme klást důraz na uměleckou výuku. Umění je nadčasové, nadpolitické, nadosobní. A současná situace je jen episodou v mnohaletém procesu, v němž se žák umělecky rozvíjí.      

Vážení rodiče, přejeme vám pevné zdraví a hodně radosti. Kolektiv učitelů ZUŠ Mšeno.

Publikováno dne: 15.10.2020

Školní noviny

» Žádné aktuality nebyly nalezeny.

Školní kalendář

 
je výběrem nejlepších prací za uplynulý rok. 
Podívejte se.

Používáme informační systém IZUŠ
logo19-bila