Přejít na obsah
Augustin Heřman se vrátil do Mšena

Augustin Heřman se vrátil do Mšena

....alespoň ve vyprávění a vzpomínkách Josefa Dvorského, kapitána současné repliky historické lodi z 18. století, která získala své jméno podle lodi La Grace, s níž mšenský rodák Augustin Heřman křižoval světové oceány v 17. století.


8. listopadu 1620 se na Bílé hoře u Prahy odehrála krátká bitva, jež poznamenala české země na dlouhých 300 let. 21. června dalšího roku bylo na Staroměstském náměstí v Praze popraveno 27 představitelů stavovského protihabsburského povstání, jejichž společnou konfesí bylo evangelictví vzešlé z bojů německých luteránů a české Jednoty bratrské.

Evangelického vyznání byl také mšenský kazatel Efraim Heřman, jenž musil společně se svou ženou a synem do roku 1627 – kdy vstoupilo v platnost Obnovené zřízení zemské, jehož jediným vyznáním bylo katolictví – opustit české země. Syn se jmenoval Augustin a narodil se ve Mšeně kolem roku 1621. Podobně jako Jan Ámos Komenský utíkal ze své vlasti také Efraim Heřman s rodinou, tedy přes Slezsko a Polsko do Holandska.

Čím se zabýval  mšenský rodák Augustin Heřman v Holandsku, nevíme přesně. Jisté je, že v roce 1644 připlul do Ameriky, v níž se mu zcela proměnil život. Získal obrovské majetky, stal se jedním z nejváženějších mužů Nového světa, postavil si loď s názvem La Grace a přepadal s ní španělské lodě. Nakreslil mapy karibské oblasti, které dlouhou dobu byly považovány za nejspolehlivější. Na tištěnou mapu Virginie a Marylandu z roku 1670 nechal zhotovit rytinu svého portrétu s přípisem: Augustine Herrman Bohemian.

Na počátku novodobého příběhu byl český mořeplavec Josef Dvorský, jenž v roce 2008, společně s několika přáteli, zahájil stavbu dvojstěžňové brigy podle technických dispozic lodí 17. a 18. století. Stavba probíhala v loděnici v egyptském Suezu. Loď byla slavnostně spuštěna na vodu 5. prosince 2010 a dostala název La Grace (Milost), čímž se Josef Dvorský přihlásil k odkazu mšenského rodáka Augustina Heřmana.

V roce 2010 pracovali žáci výtvarného oboru ZUŠ Mšeno na zvláštní zakázce, určené na výzdobu kapitánské kajuty lodi La Grace: jednalo se plastiku a portrét Augustina Heřmana podle vzoru na mapě z roku 1670. Práce vedl dnešní ředitel školy Mgr. Čeněk Hlavatý. V roce 2010 byla umělecká díla předána, tím však příběh neskončil.

Po mnohaleté mailové korespondenci jsme měli vzácnou příležitost uvítat Josefa Dvorského ve Mšeně. Přednáška se konala v pátek 15. dubna od 17 hodin v sále radnice ve Mšeně, a byla určena mšenským dětem, stejně jako široké veřejnosti. Zhruba čtyřicítka přítomných si za promítání filmu a fotografií vyslechla zkušenosti a příhody člověka, jenž na moři prožil většinu svého života. Josef Dvorský se před rokem 2008, tedy než si postavil vlastní loď, plavil na nejrůznějších plachtových korábech, setkal se i s trojstěžníkem Bounty, s nímž byl v roce 1962 natočen dvoudílný film Vzpoura na lodi Bounty. Prvního důstojníka, jenž se postavil do čela vzbouřenců, hrál Marlon Brando. 25. října 2012 se Bounty setkala u východního pobřeží Severní Ameriky s hurikánem Sandy a potopila se. Ve stejné době ztroskotala u španělských břehů také La Grace. Obrovské úsilí Josefa Dvorského a dalších nadšenců vedlo k záchraně lodi, která tak stále, a pod českou vlajkou, representuje českou republiku ve všech světových mořích.

Po přednášce následovala beseda. V ní jsme se dověděli, že plaveb se mohou účastnit i dětské kolektivy s učiteli nebo s rodiči. Vzhledem k tomu, že s Josefem Dvorským má ZUŠ Mšeno nadstandardní vztahy, zahájili jsme společné hledání možnosti, jak v roce 2017 nalodit naši školní kapelu.

Dr. Josef Šebesta

Publikováno dne: 26.04.2016

Přílohy:

Beseda s J. Dvorským o La Grace

Školní noviny

» Žádné aktuality nebyly nalezeny.

Školní kalendář

 
je výběrem nejlepších prací za uplynulý rok. 
Podívejte se.

Používáme informační systém IZUŠ
logo19-bila