Přejít na obsah
 < Škola
Dětská pěvecká soutěž Josefa Křičky 2022

Dětská pěvecká soutěž Josefa Křičky 2022

V sobotu 26. března se ve Mšeně konal pátý ročník Dětské pěvecké soutěže Josefa Křičky. Celodenní kulturní akce byla zahájena u hrobu Josefa Křičky položením květin, dále se účastníci odebrali k místu posledního spočinutí mšenského učitele a společenského buditele Karla Horňáka. Ve 12 hodin se zcela zaplnil koncertní sál ZUŠ Mšeno učiteli, rodiči a dalšími zájemci a po úvodním přivítání byla dětská pěvecká soutěž zahájena. Účastnilo se jí 12 soutěžících z Olomouce, Prahy, Mělníka a Mšena. Pěvecké výkony soutěžících hodnotila odborná porota ve složení: sólista Opery Národního divadla v Praze František Zahradníček – předseda, profesorka sólového zpěvu na Konzervatoři Jana Deyla v Praze Barbora Klozová-Velehradská, učitelka sólového zpěvu v ZUŠ Praha 10 Alena Tichá, ředitel ZUŠ Ilji Hurníka v Praze 2 Pavel Kloub a ředitel a šéfdirigent Hudby Hradní stráže a Policie ČR Václav Blahunek.

          Vítězem pátého ročníku se stal David Kohout ze Základní umělecké školy Mšeno, druhé místo obsadila reprezentantka Základní umělecké školy Jana Hanuše v Praze 6 Diana El Husseini, třetí místo pak Maya Černá ze stejné školy. Tři čestná uznání byla předána Lauře Mohylové ze Základní umělecké školy Campanella Olomouc, Adéle Rybkové ze Základní umělecké školy Mělník a Lence Hoškové ze Základní umělecké školy Mšeno. Zvláštní cenu za nejlepší interpretaci české lidové písně získala Sára Hakenová za interpretaci písně Sivá holubičko.

          V závěrečném poděkování vyzdvihl předseda poroty František Zahradníček práci a umělecký přínos klavírních korepetitorů, jež jsou důležitou součástí pěveckého umění.

          Především ale musíme poděkovat všem pedagogům základních uměleckých škol. Jejich práce s dětskými představiteli uměleckého vidění světa je společensky a kulturně nezastupitelná.

                                                                                                   Josef Šebesta

Publikováno dne: 29.03.2022

Přílohy:

DPS J.Křičky 2022

1 | 2 další

Školní noviny

» Žádné aktuality nebyly nalezeny.

Školní kalendář

 
je výběrem nejlepších prací za uplynulý rok. 
Podívejte se.

Používáme informační systém IZUŠ
logo19-bila