Přejít na obsah
 < Škola
Bohúňova paleta 2017

Bohúňova paleta 2017

ZUŠ Petra Michala Bohúňa pod záštitou Ministerstva školství SR, ve spolupráci s Městským domem kultury v Bielsko – Bialej v Polsku vyhlásila XX. ročník mezinárodní výtvarné soutěže. Cílem soutěže byla subjektivní výpověď žáků na základě pozorování a poznávání skutečnosti a událostí, činností a zážitků a navazování hlubšího  vztahu ke svému okolí.

Podmínky soutěže
Zúčastňují se jí autoři ve věku 4 – 20 roků v kategoriích: do 7 let, do 11 let, do 15 let a do 20 let.

Vyhodnocení soutěže
Soutěž je jednokolová. Soutěžní práce posoudila mezinárodní odborná porota. Porota rozhodla o udělení diplomů ve zlatém, stříbrném a bronzovém pásmu a čestných uznání v každé kategorii.  Porota udělila čestná uznání za nejlepší kolekce prací.  Každá zúčastněná škola obdržela Pamětní list a výsledkovou listinu. Autorům oceněných prací bude zaslaný diplom a katalog soutěže v elektronické formě.

Soutěžní téma: Po stopách slavných velikánů a osobností výtvarného umění, hudby, kultury, vědy a techniky - umělci, spisovatelé, vynálezci, cestovatelé a objevitelé, atd...
Naši žáci soutěžili v tradičních technikách: kresby.

Výstavy

Oceněné práce jsou vystavené v Oravské galerii v Dolním Kubíne, v Městském domě kultury v Bialsko-Bialej.

Oceněné práce žáků ZUŠ Mšeno - Čestná uznání z ateliéru Fügnerova - Mělník, u pedagogů Mgr. Štěpánky Hlavaté a Mgr. Čeňka Hlavatého:

Michal Popelínský 12 let
Agáta Špuláková 11 let
Sára Ostaševski 13 let

Publikováno dne: 10.07.2017

Kalendář akcí

» Nalezeny žádné akce.

Školní kalendář

 
je výběrem nejlepších prací za uplynulý rok. 
Podívejte se.

Používáme informační systém IZUŠ