Přejít na obsah
 < Škola
Dětská pěvecká soutěž Josefa Křičky 2020 - zrušena!!!

Dětská pěvecká soutěž Josefa Křičky 2020 - zrušena!!!

30.05.2020, 10:00
ZUŠ Mšeno

Na základě stávající situace rozhodl ředitel ZUŠ Mšeno, že Dětská pěvecká soutěž Josefa Křičky - Mšeno 2020, se ruší i v náhradním termínu. S velkou lítostí to oznamujeme, a současně se těšíme na pořádání této soutěže v příštím roce 2021!!!

V souladu s celostátními opatřeními k omezení šíření koronaviru se soutěž přesouvá na 30. 5. 2020.

!!! Uzávěrka přihlášek je v pátek 28. 2. 2020 !!!


Josef Křička
se narodil 4. listopadu 1888 a do českých kulturních dějin vstoupil jako spoluautor publikace (společně s Ferdinandem Krchem) Dítě a hudba, Praha 1917, 1920, a jako jeden z prvních československých skladatelů, jež se zaměřovali na komponování skladeb pro děti.

Josef Křička je současně spoluautorem prvních osnov předmětu hudební výchova československého základního školství po roce 1918, v Československém rozhlase vedl vysílání pořadů pro děti, v nichž vyprávěl o hudbě, hrál na klavír a doprovázel dětské pěvce.

Po německé okupaci v roce 1939 se aktivně zapojil do partyzánského odboje v okolí Mšena a Mělníka. Za tuto činnost mu v květnu 1965 prezident republiky udělil Pamětní medaili k 20. výročí osvobození. Josef Křička zemřel 25. března 1969, pochován je ve Mšeně.

Základní umělecká škola Mšeno, s finanční pomocí města Mšeno a dalších orgánů a institucí, organizuje 5. ročník dětské pěvecké soutěže k poctě Josefa Křičky. Soutěž je vypsána pro věkovou kategorii 9-12 let. Soutěžící musí věku 9 let dosáhnout nejpozději v den konání soutěže. Soutěž se koná v koncertním sále Základní umělecké školy Mšeno, Nádražní 326, Mšeno, v sobotu 21. března 2020  v sobotu 30. května 2020.

Vstupní poplatek za každého soutěžícího je 200 Kč.

Podmínky:
Soutěžící přednesou tři písně:
1. píseň 18. - 19. století, například Wolfgang Amadeus Mozart, Jakub Jan Ryba, Karel Bendl.
2. píseň z tvorby pro děti českých autorů 20. století, například Josef Křička, Jaroslav Křička, Bohuslav Martinů, Petr Eben.
3. lidová píseň v umělecké úpravě, například Ferdinand Sládek, Václav Trojan, Leoš Janáček, Vítězslav Novák.

Časový harmonogram soutěže:
10:00 – položení květin u hrobu Josefa Křičky na hřbitově ve Mšeně,
11:00 – společný oběd,
12:00 – rozezpívání,
12:30 – zahájení soutěže

Porota bude mít pět členů, účast přislíbili:
- František Zahradníček, sólista opery Národního divadla v Praze – předseda,
- Daniela Štěpánová, vedoucí pěveckého oddělení Konzervatoře Jana Deyla v Praze,
- Dr. Pavel Kloub, ředitel ZUŠ Praha 2,
- Mgr. Alena Tichá, učitelka sólového zpěvu v ZUŠ Praha 10,
- Dr. Plk. Václav Blahunek, šéfdirigent Hudby Hradní stráže a Policie ČR.

Ceny:
1. cena: 3 000 Kč
2. cena: 2 000 Kč
3. cena: 1 000 Kč
a tři čestná uznání: umělecké předměty ze sklářské hutě, kovářské dílny nebo keramického ateliéru výtvarného oboru ZUŠ Mšeno. Zvláštní cenu ve výši 2 000 Kč za nejlepší interpretaci české lidové písně vypisuje zapsaný spolek Přátelé ZUŠ Mšeno.

Vstupní poplatek 200 Kč posílejte na číslo účtu 172309389/0300, variabilní symbol 77777. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno soutěžícího a zkrácený název školy.

Soutěžící, klavírní doprovody a učitelé zpěvu mají oběd zdarma. Rodiče si oběd hradí sami. Počet obědů je nutno předem objednat na přihlášce.

                                                                      PhDr. Josef Šebesta, Ph.D.,
                                                                      tel. 775 277 918, sebesta@zusmseno.cz

Přihláška zde:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

» Nalezeny žádné akce.

Školní kalendář

 
je výběrem nejlepších prací za uplynulý rok. 
Podívejte se.

Používáme informační systém IZUŠ
logo19-bila