Přejít na obsah

Co víme o mšenském rodákovi Augustinu Heřmanovi?   

8. listopadu 1620 se na Bílé hoře u Prahy odehrála krátká bitva, jež poznamenala české země na dlouhých 300 let. 21. června dalšího roku bylo na Staroměstském náměstí v Praze popraveno 27 představitelů stavovského protihabsburského povstání, jejichž společnou konfesí bylo evangelictví vzešlé z bojů německých luteránů a české Jednoty bratrské. Evangelického vyznání byl také mšenský kazatel Efraim Heřman, jenž musel společně se svou ženou a synem do roku 1627 – kdy vstoupilo v platnost Obnovené zřízení zemské, jehož jediným vyznáním bylo katolictví – opustit české země. Syn se jmenoval Augustin a narodil se ve Mšeně v roce 1621. Podobně jako Jan Ámos Komenský utíkal ze své vlasti také Efraim Heřman s rodinou, tedy přes Slezsko a Polsko do Holandska. Čím se zabýval  mšenský rodák Augustin Heřman v Holandsku, nevíme přesně. Jisté je, že v roce 1644 připlul do Ameriky, v níž se mu zcela proměnil život. Získal obrovské majetky, stal se jedním z nejváženějších mužů Nového světa, postavil si loď s názvem La Grace a přepadal s ní španělské lodě. Nakreslil mapy karibské oblasti, které dlouhou dobu byly považovány za nejspolehlivější. Na tištěnou mapu Virginie a Marylandu z roku 1670 nechal zhotovit rytinu svého portrétu s přípisem: Augustine Herrman Bohemian…

V roce 2010 pracovali žáci výtvarného oboru ZUŠ Mšeno na zvláštní zakázce: jednalo se plastiku a portrét Augustina Heřmana podle vzoru na mapě z roku 1670. Práce vedl dnešní ředitel školy Mgr. Čeněk Hlavatý. Zakázku zadal okruh lidí, kteří se rozhodli ze soukromých zdrojů postavit přesnou repliku lodi La Grace a křižovat s ní světová moře po vzoru Augustina Heřmana. V roce 2010 byla umělecká díla předána a tím měl příběh skončit. Když jsem se popsané skutečnosti dověděl, zjistil jsem na internetu, že loď La Grace opustila doky v Africe a že již brázdí daleké vody Atlantiku. Kapitán lodi se jmenuje Josef Dvorský, k jeho jménu je na internetových stránkách lodi připojena i mailová adresa. 4. 6. letošního roku jsem panu Dvorskému napsal mailový dopis s dotazem: co je dnes s uměleckými díly, jež vzešly ze ZUŠ Mšeno?? Již druhý den jsem měl odpověď, že portrét i plastika jsou umístěny na lodi. Kapitán Josef Dvorský dále píše, že loď La Grace bude po dobu letošního léta plout v blízkosti italského Piombina a že nás zve na palubu. 
                         Dr. Josef Šebesta   

Kalendář akcí

» Nalezeny žádné akce.

Školní kalendář

 
je výběrem nejlepších prací za uplynulý rok. 
Podívejte se.

Používáme informační systém IZUŠ
logo19-bila